საგარეჯო

ივლისი

უჯარმა

უჯარმა საქართველოში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და გამორჩეული  ისტორიული შედევრია, რომელიც შესაძლებლობას გვაცნობს გავეცნოთ ძველი ქართული საფორტიფიკაციო ნაგებობათა თავისებურებებს, ადრეული ციხე-ქალაქების პერიოდსა და მისი დაცემის მთელ დრამას.

Read more →
ზედა პანელზე გადასვლა