wap.alo.ge დაბრუნდა

ჩვენი საიტის ძველი, ბებერი ვერსია კვლავ თქვენს სამსახურშია. არ ევლოდით თუ კიდევ ახსოვდა ხალხს,მაგრამ არ დაუვიწყიათ. მადლობას ყველას, ვინც ვგულშემატკივრობდა.

http://wap.alo.ge/GE/XML/

დაახლოებით ეს სიტუაციაა:

RELATED ITEMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *