art დღიური

უჩვეულო მხატვრის შემოქმედება

Doug Landis-ს ხელები არ ჭირდება შედევრის შესაქმნელად ის ხატავს პირით,Doug Landis-ს ხელები პარალიზებული აქვს ბავშვობიდანვე უბედური შემთხვევის შედეგად
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close