მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "აბაშა"
მონიშვნა:

აბაშა