მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ავგანეთი"
მონიშვნა:

ავგანეთი