მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ავსტრია"
მონიშვნა:

ავსტრია