მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ბელგია"
მონიშვნა:

ბელგია