მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "გილიოტინა"
მონიშვნა:

გილიოტინა