მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ევროპა"
მონიშვნა:

ევროპა