მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ემო"
მონიშვნა:

ემო