მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ეშერა"
მონიშვნა:

ეშერა