მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ვაჟიშვილი"
მონიშვნა:

ვაჟიშვილი