მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ზამთარი"
მონიშვნა:

ზამთარი