მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ინდოეთი"
მონიშვნა:

ინდოეთი