მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "იუბილე"
მონიშვნა:

იუბილე