მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩი"
მონიშვნა:

კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩი