მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "კორიდა"
მონიშვნა:

კორიდა