მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ლესიჭინე"
მონიშვნა:

ლესიჭინე