მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "მამა"
მონიშვნა:

მამა