მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "მარტვილი"
მონიშვნა:

მარტვილი