მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "მოხარვა"
მონიშვნა:

მოხარვა