მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "მო"
მონიშვნა:

მო