მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "მსოფლი"
მონიშვნა:

მსოფლი