მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "მღრღნელი"
მონიშვნა:

მღრღნელი