მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ნაგავ საყრელი"
მონიშვნა:

ნაგავ საყრელი