მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ოკუპაცია"
მონიშვნა:

ოკუპაცია