მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ოპოზიცია"
მონიშვნა:

ოპოზიცია