მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ოფლიანობა"
მონიშვნა:

ოფლიანობა