მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ოწინდალე"
მონიშვნა:

ოწინდალე