მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ოჯახი"
მონიშვნა:

ოჯახი