მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "პრაქტიკული მეცადინეობა"
მონიშვნა:

პრაქტიკული მეცადინეობა