მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "რიტუალი"
მონიშვნა:

რიტუალი