მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "სამეგრელო"
მონიშვნა:

სამეგრელო