მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "საფაღარათე საშუალება"
მონიშვნა:

საფაღარათე საშუალება