მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "სეფიეთი"
მონიშვნა:

სეფიეთი