მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ტე"
მონიშვნა:

ტე