მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ტობავარჩხილი"
მონიშვნა:

ტობავარჩხილი