მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ფეხბურთ"
მონიშვნა:

ფეხბურთ