მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ქალი"
მონიშვნა:

ქალი