მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "შარდი"
მონიშვნა:

შარდი