მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ჩამოხრჩობა"
მონიშვნა:

ჩამოხრჩობა