მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ძილგუდა"
მონიშვნა:

ძილგუდა