მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ხაბუმის საშუალო სკოლა"
მონიშვნა:

ხაბუმის საშუალო სკოლა