მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ხალ"
მონიშვნა:

ხალ