მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ხვრინვა"
მონიშვნა:

ხვრინვა