მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "flash"
მონიშვნა:

flash