მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "fo"
მონიშვნა:

fo