მთავარი გვერდი საინტერესობუნება ყვავებს მტრობა და მეგობრობაც ცოდნიათ

ყვავებს მტრობა და მეგობრობაც ცოდნიათ

ბლოგერი: SOFT

მინიმუმ სამი წლის განმავლობაში ყვავებს აქვთ უნარი იცნონ სხვა სუბიექტი და მეტიც, დაიმახსოვრონ წარსულში არსებული დადებითი თუ უარყოფითი ურთიერთობა. მეცნიერები დარწმუნებულნი არიან მათ შესაძლებლობებში.

შავი ყვავი ნაცნობ ხმას შორიდან ცნობს, პასუხობს თბილი და განგრძობადი ბგერებით, ხოლო თუ მას კარგი დამოკიდებულება არ აქვ,ს პასუხი ლაკონური და უხეშია. ეს ერთგვარი გაფრთხილებაა

მოერიდონ.საკუთარი უფლებების დემონსტრირებისათვი,ხმის დაბალ ტემბრს სხვა ცხოველებიც ხშირად იყენებენ.აღმოჩნდა ყვავიც ფლობს ხმათა დიფერენცირებულ გარჩევას.

9003

0 კომენტარი:
0

Related Posts