ბუნება

ყვავებს მტრობა და მეგობრობაც ცოდნიათ

მინიმუმ სამი წლის განმავლობაში ყვავებს აქვთ უნარი იცნონ სხვა სუბიექტი და მეტიც, დაიმახსოვრონ წარსულში არსებული დადებითი თუ უარყოფითი ურთიერთობა. მეცნიერები დარწმუნებულნი არიან მათ შესაძლებლობებში.

შავი ყვავი ნაცნობ ხმას შორიდან ცნობს, პასუხობს თბილი და განგრძობადი ბგერებით, ხოლო თუ მას კარგი დამოკიდებულება არ აქვ,ს პასუხი ლაკონური და უხეშია. ეს ერთგვარი გაფრთხილებაა

მოერიდონ.საკუთარი უფლებების დემონსტრირებისათვი,ხმის დაბალ ტემბრს სხვა ცხოველებიც ხშირად იყენებენ.აღმოჩნდა ყვავიც ფლობს ხმათა დიფერენცირებულ გარჩევას.

9003

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close