ფოტო გასეირნება მარსზე

წარმოდგენილი ფოტოები მიღებულია ნასა-ს მიერ ციფრული მოდელირების მეთოდით
100821699_1

100821699_large_1

100821700_2

100821701_3

100821702_4

100821703_5

100821704_6

100821705_7

100821706_8

100821708_9

100821709_10

100821710_11

100821711_12

100821712_13

100821713_14

100821714_15

100821715_17

100821716_18

100821717_19

100821719_21

100821720_22

100821721_24

100821722_25

100821724_26

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*