მთავარი გვერდი მონიშვნები ჩენაწერები შემდეგი მონიშვნით "ბრძნული გამონათქვამი"
მონიშვნა:

ბრძნული გამონათქვამი